Forlaget Spilopmageriet

Att.: Peter Tinggaard

Rebildparken 29

9220 Ålborg Ø

Bank informationer:

Konto i Nordea

Reg. nr.: 2700

Konto nr.: 6275473055

Kontakt informationer mv.:

 

CVR-nr.: 33563647

Email: spilopmageriet@gmail.com

Blog: www.spilopmageriet.blogspot.com

Mobil: 42717816

Spilopmageriet er et forlag, som blev startet i 2011, da Peter Tinggaard ville udgive sin første børnebog. Han overvejede længe at lade et andet forlag udgive denne bog (og de kommende), men ved nærmere eftertanke fandt han ud af, at han selv havde lyst til at starte sit eget børnebogsforlag.

 

Den første bog - Max og Mikro - udkom så i foråret 2011, men det var først året efter i foråret 2012, da bogen "Det store suttetræ" udkom, at forlaget virkelig begyndte at tage form. Her blev der nemlig nedskrevet nogle klare værdier og mål med forlaget, som skulle være skelsættende og bærende for hele forlagets fremtid.

 

På nuværende tidspunkt er forlaget fortsat et lille foretagende
og derfor kan det meste af arbejdet gøres af mig, Peter
Tinggaard, i min fritid. Men 
vi drømmer absolut om, at
forlaget skal blive større. Således er vi også åbne for at
DU har en historie eller nogle gaver, som måske kan
bruges til noget her. Tag endelig kontakt, hvis det er
tilfældet. Til at starte med regner vi med at udgive 3-5
bøger om året, men vi forventer og drømmer om, at
det antal vil stige med årene.